Poslovna zona „Podi“ Vrpolje bb; 22000 Šibenik

Radno vrijeme: SUBOTA od 6 – 14
Telefon: 01/6609-900; 098/304-215

Uvjeti korištenja

1. Stranica saz.hr u vlasništvu je tvrtke Perfectus media d.o.o.

2. Pristupanjem stranicama portala saz.hr, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama saz.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.

3. U svrhu oglašavanja na portalu saz.hr korisnik se obvezuje registrirati i u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje je voditelj Perfectus media d.o.o.

4. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhe djelovanja sistema i za slanje elektronske pošte u skladu s točkom 21. ovih pravila, a saz.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

5. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili linkani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Saz.hr ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču internet portala saz.hr, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača Perfectus media d.o.o. od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Perfectus medii d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.

6. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

7. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (kako zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Saz.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

8. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

9. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.

10. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera,...

11. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje.

12. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

13. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** BMW***).

14. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

15. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Jednako tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.

16. Internetske veze (linkovi) iz stranica saz.hr: Dopušteno je samo povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopuštene.

17. Saz.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

18. Saz.hr ima pravo urediti ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima: - kada je oglas predan u krivu rubriku

- kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
- kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
- kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
- kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
- kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
- kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
- kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
- kada se oglašava potražnja
- Saz.hr zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

19. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Saz.hr ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.

20. Objavom oglasa na Saz.hr korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.

21. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Saz.hr. Elektronska pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da saz.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom razdoblju saz.hr korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije saz.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).

22. Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju saz.hr da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. Saz.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu Saz.hr.

23. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice saz.hr, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke Perfectus media d.o.o.

24. Saz.hr zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. Perfectus media d.o.o. zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i tvrtke Perfectus media d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

25. Perfectus media d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u djelovanju web stranica.

26. Saz.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svog oglasa kada on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

27. Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva, Sajmišna cesta 8, HR-10010, Zagreb